PODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
pilotní projekt v brněnském regionu

Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji je projekt Sdružení Práh, který získal podporu v rámci globálního grantu jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/03.0007

Doba trvání projektu: 1.1.2011 – 30.6. 2012

Cíl projektu:
Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti žáků středních škol v brněnském regionu, včetně žáků s psychickými problémy nebo duševním onemocněním. Pro dosáhnutí tohoto cíle jsou v projektu zahrnuty nasledovní aktivity:

Aktivity zaměřené na oblast prevence se realizují především formou informačních preventivních seminářů, které jsou určené žákům a pedagogům středních škol. Cílem je získat orientaci v problematice duševních onemocnění, umět pojmenovat možné varovné příznaky a dopady onemocnění na studium a získat přehled o možnostech podpory.

Oblast podpory ve smyslu přímé podpory cílových skupin v problematických situacích osobního života se vztahem ke vzdělávání, v případě učitelů v problematických situacích jejich profesního života ve vztahu k nemocnému žákovi je založená na individuálním přístupu ke klientovi. Cílem je pomoc při udržení se v systému vzdělávání, při dokončení školní docházky, nebo při návratu do systému vzdělávání. Zahrnuje komunikaci s rodinou, osobami blízkými a pedagogy, kteří tvoří nejbližší okolí žáka.

Další aktivitou k dosáhnutí cíle projektu je rozvinutí podpůrné sítě podporovaného vzdělávání v brněnském regionu jakožto sítě vzájemně propojených a efektivně spolupracujících pedagogických, zdravotnických a sociálních institucí.

Výstupy projektu:
- 1200 žáků a 100 pedagogů proškolených v oblasti prevence vzniku a nekontrolovatelného rozvoje duševního onemocnění
- poskytnuta podpora více než 130 osobám – žákům s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům nebo pedagogům, kteří se s těmito žáky setkávají
- vytvořena regionální podpůrná síť, která bude podporu žákům s duševním onemocněním nebo psychickými problémy v rámci kraje poskytovat i v budoucnu

Partneři projektu: Psychiatrická klinika FN Brno Bohunice
- poskytuje odborné metodické vedení
- zajišťuje diagnostiku kognitivních funkcí klientů Sdružení Práh
Ledovec, o.s.
- podílí se na vzdělání a konzultacích pro tým projektu včetně lektorů ve specifických dovednostech souvisejících s prací ve školách
- poskytuje zkušenosti z vlastní realizace projektu Podporované vzdělávání pro studenty s duševním onemocněním v plzeňském regionu -   www

   

obsah © Ledovec :: design © Honza Prihoda 2011 :: jste přesně    zvědavec